کارگاه آموزشی

وبینار” آموزش اسنگیت”

وبینار” آموزش اسنگیت”   زمان وبینار آموزش اسنگیت: ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۶            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار” بررسی جایگاه و ظرفیت منطقه آزاد ارس به عنوان قطب گردشگری کشور”

وبینار” بررسی جایگاه و ظرفیت منطقه آزاد ارس به عنوان قطب گردشگری کشور”   زمان وبینار بررسی جایگاه و ظرفیت منطقه آزاد ارس به عنوان قطب گردشگری کشور: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۸ الی ۲۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

وبینار” جلسه توجیهی تبیین جشنواره سنجش یادگیری دانش آموزان گروه درسی ادبیات دوره اول متوسطه”

وبینار” جلسه توجیهی تبیین جشنواره سنجش یادگیری دانش آموزان گروه درسی ادبیات دوره اول متوسطه”   زمان وبینار جلسه توجیهی تبیین جشنواره سنجش یادگیری دانش آموزان گروه درسی ادبیات دوره اول متوسطه: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: …

ادامه مطلب »

وبینار” چگونه سنجش تراکمی را اصولی برگزار کنیم”

وبینار” چگونه سنجش تراکمی را اصولی برگزار کنیم”   زمان وبینار چگونه سنجش تراکمی را اصولی برگزار کنیم: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect …

ادامه مطلب »

وبینار” جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه ادبیات دوره اول متوسطه”

وبینار” جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه ادبیات دوره اول متوسطه”   زمان وبینار جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه ادبیات دوره اول متوسطه: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۲۰ الی ۲۱            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی …

ادامه مطلب »

وبینار” تبیین نوزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت طرح درس vE و نمون برگ داوری تفکر و سواد رسانه ای”

وبینار” تبیین نوزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت طرح درس vE و نمون برگ داوری تفکر و سواد رسانه ای”   زمان وبینار تبیین نوزدهمین جشنواره الگوهای برتر تدریس با محوریت طرح درس vE و نمون برگ داوری تفکر و سواد رسانه ای: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های …

ادامه مطلب »

وبینار”جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه کار و فناوری دوره اول متوسطه”

وبینار”جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه کار و فناوری دوره اول متوسطه”   زمان وبینار جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه کار و فناوری دوره اول متوسطه: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی …

ادامه مطلب »

وبینار” جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه علوم تجربی دوره اول متوسطه”

وبینار” جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه علوم تجربی دوره اول متوسطه”   زمان وبینار جلسه توجیهی تبیین شیوه نامه هفتمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری گروه علوم تجربی دوره اول متوسطه: ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه …

ادامه مطلب »

وبینار” بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی علوم و فنون ادبی ۳″

وبینار” بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی علوم و فنون ادبی ۳″ زمان وبینار بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی علوم و فنون ادبی ۳: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار” بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی فارسی ۳ با رویکرد قلمرو فکری”

وبینار” بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی فارسی ۳ با رویکرد قلمرو فکری” زمان وبینار بررسی و تحلیل سوالات آزمون های نهایی فارسی ۳ با رویکرد قلمرو فکری: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ الی ۱۱            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک …

ادامه مطلب »