دی, ۱۴۰۰

 • ۲۷ دی

  وبینار”درس ۷:انگیزه و نگرش”

  وبینار”درس ۷:انگیزه و نگرش” زمان برگزاری وبینار درس ۷:انگیزه و نگرش : زمان:۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

  ادامه مطلب »
 • ۲۷ دی

  وبینار”گروه شیمی دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی با همکاری پژوهشسرای ناحیه ۵ تبریز”

  وبینار”گروه شیمی دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی با همکاری پژوهشسرای ناحیه ۵ تبریز” زمان برگزاری  وبینار گروه شیمی دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی با همکاری پژوهشسرای ناحیه ۵ تبریز : زمان:۳۰ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: …

  ادامه مطلب »
 • ۲۷ دی

  وبینار”طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن”

  وبینار”طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن” زمان برگزاری  وبینار طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن : زمان:۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم …

  ادامه مطلب »
 • ۲۷ دی

  وبینار”انگیزش و راهبردهای آن”

  وبینار”انگیزش و راهبردهای آن” زمان برگزاری وبینار انگیزش و راهبردهای آن : زمان:۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

  ادامه مطلب »