هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

وبینار”طراحی پوستر ویژه شرکت در هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر”

وبینار”طراحی پوستر ویژه شرکت در هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر” زمان برگزاری وبینار طراحی پوستر ویژه شرکت در هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر: زمان: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۰ الی ۱۱:۳۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین معیارهای ارزیابی محور تجارب موفق و برتر دبیران و محور عیر حضوری از هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر”

وبینار”تبیین معیارهای ارزیابی محور تجارب موفق و برتر دبیران و محور عیر حضوری از هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر” زمان برگزاری وبینار سنجش و ارزیابی و طراحی سوالات استاندارد زبان انگلیسی: زمان: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۵ الی ۱۶:۳۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک …

ادامه مطلب »