نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

فرمت فایل اثر در بارگذاری نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

فرمت فایل اثر در بارگذاری نوزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر همکاران گرامی توجه فرمایند که در بارگذاری اثر در سامانه، فایل ارسالی باید بصورت فشرده با فرمت (zip یا rar) باشد در غیر اینصورت قابل آپلود نخواهد بود.  

ادامه مطلب »