اطلاعیه ها

بخش اخبار و اطلاعیه های مربوط به هر محور هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر

بخش اخبار و اطلاعیه های مربوط به هر محور هجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر به اطلاع میرساند که بخش اخبار و اطلاعیه های مربوط به هر محور، جهت دسترسی سریع همکاران شرکت کننده در جشنواره بر روی سایت دبیرخانه فناوری ایجاد شده است تا ضمن هماهنگی با دبیرخانه‌های مربوطه، فراخوانها و جزوات و برنامه کارگاههای آموزشی و …. در لینک …

ادامه مطلب »