آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۰

وبینار”طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن”

وبینار”طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن” زمان برگزاری  وبینار طراحی روبریک و راهنمای توصیف عملکرد قرآن : زمان:۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار”انگیزش و راهبردهای آن”

وبینار”انگیزش و راهبردهای آن” زمان برگزاری وبینار انگیزش و راهبردهای آن : زمان:۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”چگونه یک فعالیت سنجش آغازین کلاسی طراحی کنیم؟”

وبینار”چگونه یک فعالیت سنجش آغازین کلاسی طراحی کنیم؟” زمان برگزاری وبینار چگونه یک فعالیت سنجش آغازین کلاسی طراحی کنیم؟ : زمان:۲۷ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار”تدوین طراحی آموزشی موقعیت محور، تبیین شیوه مستندسازی دست سازه ها”

وبینار”تدوین طراحی آموزشی موقعیت محور، تبیین شیوه مستندسازی دست سازه ها” زمان برگزاری  وبینار تدوین طراحی آموزشی موقعیت محور، تبیین شیوه مستندسازی دست سازه ها : زمان:۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ الی ۱۹ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار”مقدمات، اصلاحات و انواع مقالات علمی با تاکید بر نگارش مقالات مروری روایتی”

وبینار”مقدمات، اصلاحات و انواع مقالات علمی با تاکید بر نگارش مقالات مروری روایتی” زمان برگزاری وبینار مقدمات، اصلاحات و انواع مقالات علمی با تاکید بر نگارش مقالات مروری روایتی : زمان:۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     …

ادامه مطلب »

وبینار”آموزش ترسیمات هندسی(۲)”

وبینار”آموزش ترسیمات هندسی(۲)” زمان برگزاری وبینار آموزش ترسیمات هندسی(۲) : زمان:۲۲ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”الگوها و راهبردهای توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان”

وبینار”الگوها و راهبردهای توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان” زمان برگزاری وبینار الگوها و راهبردهای توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان : زمان:۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار”آموزش ترسیمات هندسی(۱)”

وبینار”آموزش ترسیمات هندسی(۱)” زمان برگزاری وبینار آموزش ترسیمات هندسی(۱) : زمان:۱۵ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”دوره ضمن خدمت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه”

وبینار”دوره ضمن خدمت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه” زمان برگزاری وبینار دوره ضمن خدمت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه : زمان:جلسه اول: ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸                                                                        جلسه دوم: ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک …

ادامه مطلب »