وبینار گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان

وبینار گروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان

زمان برگزاری کارگاه مجازی گروه توسعه شایستگی ها:

زمان: ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۲ تا ۱۴

ورود به کارگاه

 

 

شماره تلفن های پشتیبانی

گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷

گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹

 

 

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل