وبینار کشوری بهداشت روان در مدیریت کلاس های مجازی

گروه ادبیات فارسی و گروه توسعه شایستگی ها حرفه ای معلمان استان آذربایجان شرقی برگزار می کند:

وبینار کشوری ” بهداشت روان در مدیریت کلاس های مجازی”

مخاطبان : تمامی دبیران دوره دوم متوسطه نظری
مورخ ٩ اردیبهشت ساعت ١١ صبح
در فضای ادوب کانکت

مدرس خانم دکتر مددی

لینک وبینار:

http://185.53.143.153/azar