وبینار گروه درسی مطالعات اجتماعی

زمان برگزاری کارگاه مطالعات:

۱۹ آبان- ساعت ۱۸

ورود به کارگاه

 

 

شماره تلفن های پشتیبانی

گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷

گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹

 

 

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل