آزمون آنلاین

 آزمون آنلاین” برنامه درس ملی و راهنمای تدریس معلم”

 آزمون آنلاین” برنامه درس ملی و راهنمای تدریس معلم” زمان  آزمون آنلاین برنامه درس ملی و راهنمای تدریس معلم: ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ الی ۲۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

 آزمون آنلاین” کتاب کارآفرینی”

 آزمون آنلاین” کتاب کارآفرینی” زمان آزمون آنلاین” کتاب کارآفرینی” ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹ الی ۱۸              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب یک علم اقتصاد تجویزهای بسیار “

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب یک علم اقتصاد تجویزهای بسیار “ مسابقه آزمون آنلاین کتاب یک علم اقتصاد تجویزهای بسیار ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۹ الی ۲۱              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” کتابخوانی به مناسبت ایام دهه فجر دبیران درس آمادگی دفاعی “

مسابقه آزمون آنلاین” کتابخوانی به مناسبت ایام دهه فجر دبیران درس آمادگی دفاعی “ مسابقه آزمون آنلاین کتابخوانی به مناسبت ایام دهه فجر دبیران درس آمادگی دفاعی ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۳۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) “

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) “ مسابقه آزمون آنلاین کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ الی ۲۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی “

مسابقه آزمون آنلاین” نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی “ مسابقه آزمون آنلاین نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۸              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »