آرشیو ماهانه: بهمن ۱۴۰۱

وبینار” سنجش عملکردی درس شیمی دوره دوم متوسطه”

وبینار” سنجش عملکردی درس شیمی دوره دوم متوسطه” زمان وبینار سنجش عملکردی درس شیمی دوره دوم متوسطه : ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار …

ادامه مطلب »

وبینار” تیم ۵ سرگروههای توسعه شایستگی حرفه ای معلمان با موضوع استم “

وبینار” تیم ۵ سرگروههای توسعه شایستگی حرفه ای معلمان با موضوع استم “ زمان وبینار تیم ۵ سرگروههای توسعه شایستگی حرفه ای معلمان با موضوع استم  : ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹ الی ۱۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار” طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی استم “

وبینار” طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی استم “ زمان وبینار طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی استم : ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹ الی ۱۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار” کارگاه آموزش اسکرچ “

وبینار” کارگاه آموزش اسکرچ “ زمان وبینار کارگاه آموزش اسکرچ : شنبه ها و سه شنبه ها ساعت  ۱۸ الی ۱۹           اولین جلسه: روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱            شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) “

مسابقه آزمون آنلاین” کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) “ مسابقه آزمون آنلاین کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم (۲) ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ الی ۲۰              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

مسابقه آزمون آنلاین” نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی “

مسابقه آزمون آنلاین” نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی “ مسابقه آزمون آنلاین نحوه تحلیل مسایل در علوم اجتماعی ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۷ الی ۱۸              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

وبینار” آشنایی با طراحی آموزشی تلفیقی بر مبنای استیم و تبیین محور قرآن و معارف اسلامی در جشنواره نوجوان خوارزمی “

وبینار” آشنایی با طراحی آموزشی تلفیقی بر مبنای استیم و تبیین محور قرآن و معارف اسلامی در جشنواره نوجوان خوارزمی “ وبینار  آشنایی با طراحی آموزشی تلفیقی بر مبنای استیم و تبیین محور قرآن و معارف اسلامی در جشنواره نوجوان خوارزمی ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۱ صبح            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی …

ادامه مطلب »

وبینار” آموزش مقدماتی پایتون “

وبینار” آموزش مقدماتی پایتون “ زمان وبینار آموزش مقدماتی پایتون   : شنبه ها و سه شنبه ها ساعت  ۲۰:۴۵ الی ۲۱:۴۵              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

وبینار” آموزش مقدماتی پایتون “

وبینار” آموزش مقدماتی پایتون “ زمان وبینار آموزش مقدماتی پایتون   : شنبه ها و سه شنبه ها ساعت  ۲۰:۴۵ الی ۲۱:۴۵              شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹  

ادامه مطلب »

وبینار” طراحی آموزشی با رویکرد STEM “

وبینار” طراحی آموزشی با رویکرد STEM “ زمان وبینار طراحی آموزشی با رویکرد STEM   : ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، ساعت ۲۰ الی ۲۱            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای …

ادامه مطلب »