آرشیو ماهانه: دی ۱۴۰۱

وبینار”مثال هایی از آموزش تلفیقی در کلاس (STEM) “

وبینار”مثال هایی از آموزش تلفیقی در کلاس (STEM) “ زمان وبینار مثال هایی از آموزش تلفیقی در کلاس (STEM )      : ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای …

ادامه مطلب »

وبینار” آشنایی با قابلیت، اهداف و مقاصد انواع سنجش ها (آغازین/تشخیصی/تکوینی/تراکمی) با رویکرد سنجش عملکردی “

وبینار” آشنایی با قابلیت، اهداف و مقاصد انواع سنجش ها (آغازین/تشخیصی/تکوینی/تراکمی) با رویکرد سنجش عملکردی “ زمان وبینار آشنایی با قابلیت، اهداف و مقاصد انواع سنجش ها (آغازین/تشخیصی/تکوینی/تراکمی) با رویکرد سنجش عملکردی        : ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۱            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی …

ادامه مطلب »

وبینار” آموزشی درس پژوهی “

وبینار” آموزشی درس پژوهی “ زمان وبینار آموزشی درس پژوهی       : ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار” طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی “

وبینار” طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی “ زمان وبینار طراحی آموزشی بر مبنای درس ملی با رویکرد تلفیقی         : ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار …

ادامه مطلب »

وبینار” کارگاه بازنویسی حکایت و تبیین جشنواره خوارزمی “

وبینار” کارگاه بازنویسی حکایت و تبیین جشنواره خوارزمی “ زمان وبینار کارگاه بازنویسی حکایت و تبیین جشنواره خوارزمی        : ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود …

ادامه مطلب »

وبینار” تفکر خلاق پلی به آینده “

وبینار” تفکر خلاق پلی به آینده “ زمان وبینار تفکر خلاق پلی به آینده      : ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۵ الی ۱۷            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار” کج فهمی های ریاضی دانش آموزان “

وبینار” کج فهمی های ریاضی دانش آموزان “ زمان وبینار وبینار کج فهمی های ریاضی دانش آموزان         : ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۶            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار” آموزش تلفیقی و بازی وار سازی ریاضی “

وبینار” آموزش تلفیقی و بازی وار سازی ریاضی “ زمان وبینار  آموزش تلفیقی و بازی وار سازی ریاضی      : ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک …

ادامه مطلب »

وبینار” سنجش تکوینی آمیخته عملکردی درس علوم تجربی و ریاضی “

وبینار” سنجش تکوینی آمیخته عملکردی درس علوم تجربی و ریاضی “ زمان وبینار سنجش تکوینی آمیخته عملکردی درس علوم تجربی و ریاضی     : ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۵:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر …

ادامه مطلب »

وبینار” استیم از حرف تا عمل “

وبینار” استیم از حرف تا عمل “ زمان وبینار  استیم از حرف تا عمل     : ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، ساعت ۹:۳۰  الی ۱۰:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect …

ادامه مطلب »