آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۱

وبینار”سنجش تکوینی آمیخته “

وبینار”سنجش تکوینی آمیخته “ زمان برگزاری وبینار سنجش تکوینی آمیخته  : ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۶:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروه زمین شناسی و انسان و محیط زیست استان آذربایجان شرقی “

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروه زمین شناسی و انسان و محیط زیست استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی گروه زمین شناسی و انسان و محیط زیست استان آذربایجان شرقی : ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۲:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی آموزش تلفیقی گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی “

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی آموزش تلفیقی گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی آموزش تلفیقی گروه روان شناسی استان آذربایجان شرقی : ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۰:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی و کارگاه تبیین پژوهش در عمل(اقدام پژوهی) گروه جغرافیا دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی “

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی و کارگاه تبیین پژوهش در عمل(اقدام پژوهی) گروه جغرافیا دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی و کارگاه تبیین پژوهش در عمل(اقدام پژوهی) گروه جغرافیا دوره دوم متوسطه استان آذربایجان شرقی : ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۰:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروه اقتصاد استان آذربایجان شرقی “

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروه اقتصاد استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی گروه اقتصاد استان آذربایجان شرقی  : ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۸:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین فرم جدید نظارت و راهنمایی آموزشی “

وبینار”تبیین فرم جدید نظارت و راهنمایی آموزشی “ زمان برگزاری وبینار تبیین فرم جدید نظارت و راهنمایی آموزشی  : ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۶:۳۰            ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای …

ادامه مطلب »

وبینار”تشریح آموزش تلفیقی استیم (Steam) تبیین برنامه عملیاتی گروه ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی “

وبینار”تشریح آموزش تلفیقی استیم (Steam) تبیین برنامه عملیاتی گروه ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار تشریح آموزش تلفیقی استیم (Steam) تبیین برنامه عملیاتی گروه ادبیات فارسی دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی  : ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۶:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ …

ادامه مطلب »

وبینار”نشست سالانه سرگروه ها و تبیین برنامه عملیاتی گروه علوم تجربی استان آذربایجان شرقی “

وبینار”نشست سالانه سرگروه ها و تبیین برنامه عملیاتی گروه علوم تجربی استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار نشست سالانه سرگروه ها و تبیین برنامه عملیاتی گروه علوم تجربی استان آذربایجان شرقی : ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۴ الی ۱۵:۳۰            ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: …

ادامه مطلب »

وبینار”نحوه تحلیل مسائل علوم اجتماعی “

وبینار”نحوه تحلیل مسائل علوم اجتماعی “ زمان برگزاری وبینار نحوه تحلیل مسائل علوم اجتماعی : ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۹:۳۰ الی ۲۱            ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”هم اندیشی دبیران رشته معارف اسلامی و تبیین برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی استان آذربایجان شرقی “

وبینار”هم اندیشی دبیران رشته معارف اسلامی و تبیین برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی استان آذربایجان شرقی “ زمان برگزاری وبینار هم اندیشی دبیران رشته معارف اسلامی و تبیین برنامه عملیاتی گروه معارف اسلامی استان آذربایجان شرقی : ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، ساعت  ۱۷ الی ۱۸:۳۰            ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های …

ادامه مطلب »