آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۰

وبینار”کشوری بزرگداشت حکیم نظامی”

وبینار”کشوری بزرگداشت حکیم نظامی” زمان برگزاری وبینار کشوری بزرگداشت حکیم نظامی: زمان:۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت  ۱۹ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین شیوه نامه هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوم نظری و اولین جشنواره الگوهای تدریس برتر فنی و حرفه ای و کاردانش”

وبینار”تبیین شیوه نامه هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوم نظری و اولین جشنواره الگوهای تدریس برتر فنی و حرفه ای و کاردانش” زمان برگزاری وبینار تبیین شیوه نامه هیجدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر متوسطه دوم نظری و اولین جشنواره الگوهای تدریس برتر فنی و حرفه ای و کاردانش: زمان:۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ الی ۱۳ ورود به کارگاه …

ادامه مطلب »

وبینار”بررسی کتب درسی فلسفه و منطق ،چالش های آموزش دروس فلسفه و منطق و راهکارهای آنها، افت تحصیلی در امتحانات نهایی درس فلسفه ۲ و راهکارهای کاهش آن”

وبینار”بررسی کتب درسی فلسفه و منطق ،چالش های آموزش دروس فلسفه و منطق و راهکارهای آنها، افت تحصیلی در امتحانات نهایی درس فلسفه ۲ و راهکارهای کاهش آن” زمان برگزاری وبینار بررسی کتب درسی فلسفه و منطق ،چالش های آموزش دروس فلسفه و منطق و راهکارهای آنها، افت تحصیلی در امتحانات نهایی درس فلسفه ۲ و راهکارهای کاهش آن: زمان:۱۸ …

ادامه مطلب »

وبینار”انجام و سرانجام سنجش های آغازین”

وبینار”انجام و سرانجام سنجش های آغازین” زمان برگزاری وبینار انجام و سرانجام سنجش های آغازین: زمان:۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”نقش ارگونومی در سلامت محیط کار و زندگی”

وبینار”نقش ارگونومی در سلامت محیط کار و زندگی” زمان برگزاری وبینار نقش ارگونومی در سلامت محیط کار و زندگی: زمان:۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect …

ادامه مطلب »

وبینار”دوره ضمن خدمت استانی اصول و مبانی انرژی های تجدیدپذیر”

وبینار”دوره ضمن خدمت استانی اصول و مبانی انرژی های تجدیدپذیر” زمان برگزاری وبینار دوره ضمن خدمت استانی اصول و مبانی انرژی های تجدیدپذیر: زمان:۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ ورود به کارگاه   شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹   لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر …

ادامه مطلب »

بخشنامه هیجدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر

بخشنامه هیجدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر   برای دریافت بخشنامه هیجدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر بر روی لینک زیر کلیک کنید: دریافت بخشنامه برای دریافت ججدول ضمیمه بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید: دریافت جدول ضمیمه    

ادامه مطلب »

وبینار”طرح درس نویسی بر اساس برنامه درس ملی”

وبینار”طرح درس نویسی بر اساس برنامه درس ملی” زمان برگزاری وبینار طرح درس نویسی بر اساس برنامه درس ملی: زمان:۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »