آرشیو ماهانه: بهمن ۱۴۰۰

وبینار” دوره ضمن خدمت طراحی آموزشی با رویکرد درس ملی و سند تحول و روش های نوین تدریس برای برگزاری دوره در ltms”

وبینار” دوره ضمن خدمت طراحی آموزشی با رویکرد درس ملی و سند تحول و روش های نوین تدریس برای برگزاری دوره در ltms” زمان برگزاری وبینار دوره ضمن خدمت طراحی آموزشی با رویکرد درس ملی و سند تحول و روش های نوین تدریس برای برگزاری دوره در ltms: زمان:۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ ورود به کارگاه شماره …

ادامه مطلب »

وبینار”آموزش مهارت هایی از جغرافیای ۲ و ۳″

وبینار”آموزش مهارت هایی از جغرافیای ۲ و ۳″ زمان برگزاری وبینار آموزش مهارت هایی از جغرافیای ۲ و ۳: زمان:۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴   ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک …

ادامه مطلب »

وبینار”کاربرد روش و منطق فازی در علوم اجتماعی”

وبینار”کاربرد روش و منطق فازی در علوم اجتماعی” زمان برگزاری وبینار کاربرد روش و منطق فازی در علوم اجتماعی : زمان:۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۲۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار”نگارش فرصتی برای یادگیری تفکر و اندیشیدن”

وبینار”نگارش فرصتی برای یادگیری تفکر و اندیشیدن” زمان برگزاری وبینارنگارش فرصتی برای یادگیری تفکر و اندیشیدن: زمان:۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۴ الی ۱۶ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe …

ادامه مطلب »

وبینار”درس ۷:انگیزه و نگرش”

وبینار”درس ۷:انگیزه و نگرش” زمان برگزاری وبینار درس ۷:انگیزه و نگرش : زمان:۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »