آرشیو ماهانه: آبان ۱۴۰۰

وبینار” Teaching speaking conversation & practices”

وبینار” Teaching speaking conversation & practices” زمان برگزاری وبینار Teaching speaking conversation & practices : زمان: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۳:۳۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای …

ادامه مطلب »

وبینار”آنزیم ها و کاربرد آنها”

وبینار”آنزیم ها و کاربرد آنها” زمان برگزاری وبینار آنزیم ها و کاربرد آنها گروه درسی آزمایشگاه علوم دوره دوم متوسطه نظری : زمان: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۱ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی سالیانه گروه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه”

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی سالیانه گروه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه” زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی سالیانه گروه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه : زمان: ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی دبیرخانه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان”

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی دبیرخانه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان” زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی دبیرخانه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان : زمان: ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ الی ۱۸ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار …

ادامه مطلب »

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروههای معارف و عربی و طراحی سوالات عملکردی با حضور سرکار خانم دکتر جدی و آقای رنجبر دبیر دبیرخانه کشوری معارف”

وبینار”تبیین برنامه عملیاتی گروههای معارف و عربی و طراحی سوالات عملکردی با حضور سرکار خانم دکتر جدی و آقای رنجبر دبیر دبیرخانه کشوری معارف” زمان برگزاری وبینار تبیین برنامه عملیاتی گروههای معارف و عربی و طراحی سوالات عملکردی با حضور سرکار خانم دکتر جدی و آقای رنجبر دبیر دبیرخانه کشوری معارف : زمان: ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی …

ادامه مطلب »

وبینار”طراحی سنجش عملکردی رویریک و ارائه بازخورد”

وبینار”طراحی سنجش عملکردی رویریک و ارائه بازخورد” زمان برگزاری وبینار طراحی سنجش عملکردی رویریک و ارائه بازخورد : زمان: ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۸ الی ۲۰ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود …

ادامه مطلب »

وبینار”کارگاه کتاب نونگاشت اقتصاد”

وبینار”کارگاه کتاب نونگاشت اقتصاد” زمان برگزاری وبینار کارگاه کتاب نونگاشت اقتصاد : زمان: ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل

ادامه مطلب »

وبینار”کارگاه تبیین برنامه عملیاتی گروه درسی جغرافیا دوره دوم متوسطه نظری”

وبینار”کارگاه تبیین برنامه عملیاتی گروه درسی جغرافیا دوره دوم متوسطه نظری” زمان برگزاری وبینار کارگاه تبیین برنامه عملیاتی گروه درسی جغرافیا دوره دوم متوسطه نظری : زمان: ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ صبح ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم …

ادامه مطلب »

وبینار”کارگاه توجیه برنامه عملیاتی و نشست علمی گروه درسی علوم تجربی دوره اول متوسطه”

وبینار”کارگاه توجیه برنامه عملیاتی و نشست علمی گروه درسی علوم تجربی دوره اول متوسطه” زمان برگزاری وبینار کارگاه توجیه برنامه عملیاتی و نشست علمی گروه درسی علوم تجربی دوره اول متوسطه: زمان: ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ ورود به کارگاه شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹ لینک …

ادامه مطلب »

وبینار” آموزش طراحی اینفوگرافیک در تدریس ریاضیات مدرسه ای”

وبینار” آموزش طراحی اینفوگرافیک در تدریس ریاضیات مدرسه ای” زمان برگزاری وبینار  آموزش طراحی اینفوگرافیک در تدریس ریاضیات مدرسه ای: زمان: ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۷ الی ۱۹ ورود به کارگاه     شماره تلفن های پشتیبانی گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷ گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹     لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر …

ادامه مطلب »