آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین بارم بندی پایه های هفتم تا دوازدهم

در این بارم بندی ها ، حذفیات ( مطالعه آزاد ) نیز مشخص شده و در پایه دوازدهم و نهم ( هماهنگ استانی) ، مطابق این بارم ها ، سوال طرح خواهد شد . ✍ مهم : در پایه های داخلی هم حتما این بارم ها مد نظر باشند ✍ چالش: بارم هایی در گروه های مدارس دیده می شود …

ادامه مطلب »