وبینار طراحی و اجرای آزمون مجازی از طریق گوگل فرم

وبینار طراحی و اجرای آزمون مجازی از طریق گوگل فرم

زمان برگزاری کارگاه مجازی گروه فیزیک:

زمان: چهارشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۰۰ شب

ورود به کارگاه

 

 

شماره تلفن های پشتیبانی

گروه های آموزشی متوسطه اول: ۳۵۵۷۲۱۶۷

گروه های آموزشی متوسطه دوم: ۳۵۵۶۱۱۳۹

 

 

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای کامپیوتر

لینک دانلود نرم افزار Adobe Connect برای موبایل