کارگاه داستان نویسی ویژه دانش آموزان

 

کارگاه آموزش داستان نویسی ویژه دانش آموزان برای برگزیدگان مسابقه استانی داستان توسط گروه ادبیات فارسی متوسطه دوم با همکاری گروه فناوری آموزشی استان آذربایجان شرقی و حمایت مالی بنیاد پژوهشی شهریار ( خانم دکتر باقری ) برگزار می گردد.

هدف این کارگاه ارتقای استعداد و مهارت دانش اموزان برگزیده استان در زمینه داستان نویسی و شرکت آنان در جشنواره خوارزمی و کسب رتبه برتر برای استان است.

برنامه کلاس داستان نویسی به شرح جدول زیر می باشد:

جلسهساعتتاریخ
اول۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰۱۳/۱۲/۱۳۹۹
دوم۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۰/۱۲/۱۳۹۹
سوم۱۷ تا ۲۰۱۹/۰۱/۱۴۰۰
چهارم۱۷ تا ۲۰۲۶/۰۱/۱۴۰۰
پنجم۱۷ تا ۲۰۰۹/۰۲/۱۴۰۰
ششم (آخر)۱۷ تا ۲۰۲۳/۰۲/۱۴۰۰
جبرانی (در صورت لزوم)۱۷ تا ۲۰۳۰/۰۲/۱۴۰۰